Προσφορές
Προσφορές

Τι προσφέρουμε

Την συμφέρουσα λύση για για την φύλαξη εξωτερικών περιφραγμένων χώρων

Προσφέρουμε φύλαξη εξωτερικών χώρων συνδυάζοντας:

Φύλακας icon
Ανθρώπινο Παράγοντα
Φύλακας
artificial icon
Σύγχρονες Τεχνολογίες
Τεχνητή Νοημοσύνη
Internet
SW Κέντρου Εποπτείας
license icon
Πιστοποιήσεις
Πιστοποιημένες Υπηρεσίες από το Κέντρο Εποπτείας της ARMAOS AE
support icon
Συνεχή Τεχνική Υποστήριξη
 • Σωστή μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας
 • Άμεση αποκατάσταση βλαβών
 • 24ωρη ανταπόκριση
 • Εξαμηνιαία τακτική συντήρηση με αναφορά ενεργειών στον πελάτη

Ανάλυση

Πώς λειτουργεί
 • Κάνουμε δωρεάν μελέτη Τρωτότητας Εγκαταστάσεων και εκτίμησης κινδύνων και απειλών.
  Αυτό γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη μας.
 • Σας προτείνουμε και επιλέγουμε μαζί τις περιοχές των εξωτερικών χώρων σας, για να ελέγχουμε κάθε βράδυ.
 • Τοποθετούμε τον κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό, χωρίς υποχρεωτικά να τον αγοράσετε εσείς.
 • Ο εξοπλισμός αυτός δεν θα έχει σχέση με τις ήδη υπάρχουσες κάμερες στο χώρο σας.
 • Το πιστοποιημένο 24ωρο Κέντρο μας ελέγχει κάθε εξωτερική κίνηση τις νυκτερινές ώρες (20:00 - 07:00) στις περιοχές που μαζί έχουμε επιλέξει να ελέγχουμε.
 • Το ωράριο μπορεί να επεκταθεί π.χ. ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, ανάλογα τις ανάγκες σας.
 • Όταν η κίνηση αφορά κινήσεις ζώων, αντικειμένων, κακοκαιρίες κλπ δεν ενοχλούμε κανέναν. Όταν πρόκειται για κακοποιούς κάνουμε αμέσως αναγγελία σε δυνατά μεγάφωνα, που έχουμε τοποθετήσει σε κάθε κάμερα. Αυτοί τρέπονται σε φυγή και παράλληλα ενημερώνουμε την Αστυνομία και τους Αρμόδιους.
  Οταν πρόκειται για εργαζόμενους - που εισέρχονται στον χώρο τις ώρες της φύλαξης γίνεται έλεγχος μέσω των μεγαφώνων και ζητείται κωδικός.
 • Σας αποστέλλουμε e-mail με την εικόνα κάθε εισβολής ανθρώπου ή οχήματος στις ώρες ελέγχου.
 • Σας αποστέλλουμε καθημερινά e-mail με όλες τις ενέργειες του προσωπικού μας για εσάς, για επιβεβαίωση των υπηρεσιών και των ενεργειών μας.
SMART-GUARD_iconmark_white
Πώς λειτουργεί
Πλεονεκτήματα
 • Ελέγχονται ταυτόχρονα πολλές περιοχές (2, 4, 8 κλπ).
  (Απόσταση κάλυψης περιοχής από 15 έως 50 μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων)
 • Είναι εύκολα επεκτάσιμο. Επιλέγετε να ελέγχονται αρχικά π.χ. 4 περιοχές και στην πορεία τις επεκτείνετε.
 • Εχει συνεχή παρουσία και ασφάλεια, σε σχέση με ένα νυκτερινό Patrol από εταιρεία SECURITY. Η φύλαξη αυτή δεν επηρεάζεται από απουσίες, ασθένειες, ατυχήματα ή άλλα προβλήματα ενός φύλακα.
 • Δεν μπορεί να απειληθεί από κακοποιούς, όπως ένας τοπικός φύλακος.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με την παρουσία φύλακα και να τον υποστηρίζει σε περιοχές που αυτός δεν ελέγχει συνεχώς.
 • Τα Video Analytics Τεχνητής Νοημοσύνης - ακόμη και με μικρό φωτισμό - έχουν πολύ υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας. Η ανίχνευση κίνησης ανθρώπων και οχημάτων φτάνειτο100%.
 • Η άμεση αναγγελία στα μεγάφωνα, από το προσωπικό του Κέντρου Εποπτείας προς τους κακοποιούς, είναι πολύ έντονη και ιδιαίτερα αποτελεσματική.
 • Δεν επενδύετε υποχρεωτικά σε εξειδικευμένο πάγιο εξοπλισμό στον χώρο σας, που γρήγορα απαξιώνεται, λόγω της τεχνολογίας. Αυτός παρέχεται μαζί με την μηνιαία συνδρομή. Συντηρείται συνεχώς και αναβαθμίζεται δωρεάν όταν απαιτείται.
  Εαν επιθυμείτε μπορείτε να αγοράσετε τον εξοπλισμό, ώστε να έχετε μικρότερο μηνιαίο κόστος.
 • Εχετε τον έλεγχο των υπηρεσιών που πληρώνετε με συνεχή ενημέρωσή σας.
 • Εχετε πιστοποιημένες υπηρεσίες από το Κέντρο Εποπτείας της ARMAOS AE
 • Μπορείτε να διακόψετε την υπηρεσία αυτή όποτε επιθυμείτε, χωρίς δεσμεύσεις.
 • Εχετε πολύ χαμηλό κόστος, σε σχέση με το κόστος και τις υπηρεσίες ενός νυκτοφύλακα και έτσι η υπηρεσία αυτή γίνεται προσιτή σε όλες τις επιχειρήσεις.
SMART-GUARD_iconmark_white
Πλεονεκτήματα
Περιλαμβάνονται στο μηνιαίο κόστος
(ανάλογα με τις επιλογές του Πελάτη)
Ενοικίαση Εξοπλισμού Τελευταίας Τεχνολογίας
 • Κάμερα IP, POE, FULL COLOR, με VIDEO ANALYTICS ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ΑΙ).
 • Σύστημα τοπικής καταγραφής της εικόνας, Τροφοδοτικό κάμερας.
 • Μεγάφωνο με ενισχυτή 60Watt.
 • Εγκατάσταση και σύνδεση της κάμερας στο δίκτυο.
 • Προγραμματισμοί & Ρυθμίσεις των Video Analytics.

Συνεχής Τεχνική Υποστήριξη του Εξοπλισμού
 • Τακτικός τεχνικός έλεγχος & Συντήρηση του εξοπλισμού.
 • Αμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών του εξοπλισμού.
 • Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικών & εξοπλισμού.

Υπηρεσίες του 24ωρου Κέντρου Εποπτείας Εικόνας
Παρέχουμε την πολύ οικονομική υπηρεσία ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ σε σήματα alarms από Συστήματα Συναγερμού - που προσφέρεται και από τα περισσότερα 24ωρα Κέντρα Λήψεως Σημάτων - αλλά σας συνιστούμε να επιλέξετε την υπηρεσία ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑ, που παρέχει το 24ωρο Κέντρο μας.
Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (για την αξιόπιστη ανίχνευση κινήσεων ανθρώπων και οχημάτων) και συνοδεύεται από τις ακόλουθες χρήσιμες υπηρεσίες:
 • Σε κινήσεις ανθρώπων και οχημάτων τις ώρες φύλαξης, αποστέλλονται αυτόματα στο Κέντρο Εποπτείας για έλεγχο, έτοιμα Videos με την αιτία του alarm. Ετσι ο χειριστής (απομακρυσμένος φύλακας) γνωρίζει τι ακριβώς προκάλεσε το alarm.
 • Γίνεται ζωντανή αναγγελία στο μεγάφωνο της κάμερας για άμεση αποτροπή των κακοποιών και ταυτόχρονη ενημέρωση της Αστυνομίας & των Αρμοδίων. (όταν απαιτείται)
 • Σε κάθε εισβολή ανθρώπου ή οχήματος τις ώρες του ελέγχου, γίνεται ταυτόχρονη αποστολή e-mail στον Πελάτη, με επισυναπτόμενη εικόνα της κάμερας με την κίνηση.
  Στο τέλος κάθε ημέρας, αποστέλλεται email στον Πελάτη με τους ελέγχους και τις ενέργειες του προσωπικού του Κέντρου Εποπτείας, για να έχετε την δυνατότητα ελέγχου των υπηρεσιών που πληρώνετε.
 • Γίνεται συνεχής επιτήρηση της σύνδεσης της κάμερας με το 24ωρο Κέντρο.
  Γίνονται ρυθμίσεις των Video Analytics των καμερών, όταν απαιτείται. (Προσαρμογή στις ανάγκες, ιδιαιτερότητες ή προβλήματα του χώρου).
 • Κάθε εβδομάδα γίνεται έλεγχος της σωστής καταγραφής και της ποιότητας της κάμερας. Ενημέρωση του Πελάτη με Email.
 • Κάθε εβδομάδα γίνεται έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μεγαφώνων.
 • Κάθε 6 μήνες γίνεται τοπικός έλεγχος των παγιδεύσεων των καμερών & ενημέρωση του Πελάτη για το αποτέλεσμα.
SMART-GUARD_iconmark_white
Περιλαμβάνονται στο μηνιαίο κόστος
(ανάλογα με τις επιλογές του Πελάτη)

Πώς Λειτουργεί

 • Κάνουμε δωρεάν μελέτη Τρωτότητας Εγκαταστάσεων και εκτίμησης κινδύνων και απειλών.
  Αυτό γίνεται από εξειδικευμένο σύμβουλο, Υποστράτηγο ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Σας προτείνουμε και επιλέγουμε μαζί τις περιοχές του εξωτερικού χώρου της επιχείρησης, για να ελέγχουμε κάθε βράδυ.
 • Τοποθετούμε τον κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό, χωρίς να τον αγοράσετε εσείς.
 • Ο εξοπλισμός αυτός δεν θα έχει σχέση με τις ήδη υπάρχουσες κάμερες στο χώρο σας.
 • Το πιστοποιημένο 24ωρο Κέντρο μας ελέγχει κάθε εξωτερική κίνηση τις νυκτερινές ώρες (20:00 – 07:00)στις περιοχές που μαζί έχουμε επιλέξει να ελέγχουμε.
 • Το ωράριο μπορεί να επεκταθεί π.χ. ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, ανάλογα τις ανάγκες σας.
 • Όταν η κίνηση αφορά κινήσεις ζώων, αντικειμένων, κακοκαιρίες κλπ δεν ενοχλεί κανέναν. Όταν πρόκειται για κακοποιούς κάνουμε αμέσως αναγγελία σε δυνατά μεγάφωνα,που έχουμε τοποθετήσει σε κάθε κάμερα. Αυτοί τρέπονται σε φυγή και παράλληλα ενημερώνουμε την Αστυνομία και τους Αρμόδιους.
 • Σας αποστέλλουμε e-mail με την εικόνα κάθε εισβολής ανθρώπου ή οχήματος στις ώρες ελέγχου.
 • Σας αποστέλλουμε καθημερινά e-mail με όλες τις ενέργειες του προσωπικού μας για εσάς,για επιβεβαίωση των υπηρεσιών και των ενεργειών μας.

Πλεονεκτήματα

 • Ελέγχει ταυτόχρονα πολλές περιοχές (2, 4, 6 κλπ). Απόσταση κάλυψης περιοχής περίπου 20 μέτρα.
 • Είναι εύκολα επεκτάσιμο. Επιλέγετε να ελέγχονται αρχικά π.χ. 2 περιοχές και στην πορεία τις επεκτείνετε.
 • Εχει συνεχή παρουσία και ασφάλεια, σε σχέση με ένα νυκτερινό Patrol από φύλακα εταιρείας SECURITY Η φύλαξη αυτή δεν επηρεάζεται από απουσίες, ασθένειες, ατυχήματα ή άλλα προβλήματα ενός φύλακα.
 • Δεν μπορεί να απειληθεί από κακοποιούς, όπως ένας τοπικός φύλακος.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με την παρουσία φύλακα και να τον υποστηρίζει σε περιοχές που δεν ελέγχει συνεχώς.
 • Τα Video Analytics Τεχνητής Νοημοσύνης – ακόμη και με μικρό φωτισμό – έχουν πολύ υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας. Η ανίχνευση κίνησης ανθρώπων και οχημάτων ξεπερνά το 95%. Σας παραδίδουμε videos με τις δοκιμές.
 • Η άμεση αναγγελία στα μεγάφωνα, από το προσωπικό του Κέντρου Εποπτείας προς τους κακοποιούς, είναι πολύ έντονη και αποτελεσματική.
 • Δεν επενδύετε σε εξειδικευμένο πάγιο εξοπλισμό στον χώρο σας, που γρήγορα απαξιώνεται, λόγω της τεχνολογίας. Αυτός παρέχεται μαζί με την μηνιαία συνδρομή. Συντηρείται συνεχώς και αναβαθμίζεται δωρεάν όταν απαιτείται.
 • Εχετε τον έλεγχο των υπηρεσιών που πληρώνετε με συνεχή ενημέρωση.
 • Εχετε πιστοποιημένες υπηρεσίες από το Κέντρο Εποπτείας της ARMAOS AE
 • Μπορείτε να διακόψετε την υπηρεσία αυτή όποτε επιθυμείτε, χωρίς δεσμεύσεις.
 • Εχετε πολύ χαμηλό κόστος, σε σχέση με το κόστος και τις υπηρεσίες ενός νυκτοφύλακα και έτσι γίνεται προσιτό σε όλες τις επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνονται στο μηνιαίο κόστος

(ανάλογα με τις επιλογές του Πελάτη)
Ενοικίαση Εξοπλισμού Τελευταίας Τεχνολογίας
 • Κάμερα IP, POE, FULL COLOR, με VIDEO ANALYTICS ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ΑΙ).
 • Σύστημα τοπικής καταγραφής της εικόνας, Τροφοδοτικό κάμερας.
 • Μεγάφωνο με ενισχυτή 60Watt.
 • Εγκατάσταση και σύνδεση της κάμερας στο δίκτυο.
 • Προγραμματισμοί & Ρυθμίσεις των Video Analytics.
 • Παράδοση στον Πελάτη video με τα ακριβή αποτελέσματα των ρυθμίσεων.

Συνεχής Τεχνική Υποστήριξη του Εξοπλισμού
 • Τακτικός τεχνικός έλεγχος & Συντήρηση του εξοπλισμού.
 • Αμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών του εξοπλισμού.
 • Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικών & εξοπλισμού.

Υπηρεσίες του 24ωρου Κέντρου Εποπτείας Εικόνας
Παρέχουμε την οικονομική υπηρεσία ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ σε σήματα alarms από Συστήματα Συναγερμού – που προσφέρεται και από τα περισσότερα 24ωρα Κέντρα Λήψεως Σημάτων – αλλά σας συνιστούμε να επιλέξετε την υπηρεσία ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑ, που παρέχει το 24ωρο Κέντρο μας.
Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (για την αξιόπιστη ανίχνευση κινήσεων ανθρώπων και οχημάτων) και συνοδεύεται από τις ακόλουθες χρήσιμες υπηρεσίες:
 • Σε κινήσεις ανθρώπων και οχημάτων τις ώρες φύλαξης, αποστέλλονται αυτόματα στο Κέντρο Εποπτείας για έλεγχο, έτοιμα Videos με την αιτία του alarm. Ετσι ο χειριστής (απομακρυσμένος φύλακας) γνωρίζει τι ακριβώς προκάλεσε το alarm.
 • Γίνεται ζωντανή αναγγελία στο μεγάφωνο της κάμερας για άμεση αποτροπή των κακοποιών και ταυτόχρονη ενημέρωση της Αστυνομίας & των Αρμοδίων. (όταν απαιτείται)
 • Σε κάθε εισβολή ανθρώπου ή οχήματος τις ώρες του ελέγχου, γίνεται ταυτόχρονη αποστολή e-mail στον Πελάτη, με επισυναπτόμενη εικόνα της κάμερας με την κίνηση.
  Στο τέλος κάθε ημέρας, αποστέλλεται email στον Πελάτη με τους ελέγχους και τις ενέργειες του προσωπικού του Κέντρου Εποπτείας, για να έχετε την δυνατότητα ελέγχου των υπηρεσιών που πληρώνετε.
 • Γίνεται συνεχής επιτήρηση της σύνδεσης της κάμερας με το 24ωρο Κέντρο.
  Γίνονται ρυθμίσεις των Video Analytics των καμερών, όταν απαιτείται. (Προσαρμογή στις ανάγκες, ιδιαιτερότητες ή προβλήματα του χώρου).
 • Κάθε εβδομάδα γίνεται έλεγχος της σωστής καταγραφής και της ποιότητας της κάμερας. Ενημέρωση του Πελάτη με Email.
 • Κάθε εβδομάδα γίνεται έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μεγαφώνων.
 • Κάθε 6 μήνες γίνεται τοπικός έλεγχος των παγιδεύσεων των καμερών & ενημέρωση του Πελάτη για το αποτέλεσμα, με Video.

Αναλυτικό κόστος υπηρεσιών ανά περιοχή ελέγχου

Περιοχή ελέγχου είναι η έκταση στην ορατότητα μιας κάμερας την νύκτα, στην οποία ενεργοποιούνται σωστά τα Video Analytics
(περίπου 20μ. έως 50μ. βάθος, ανάλογα με το κόστος της κάμερας)

Εξοπλισμός
Μηνιαίο Κόστος ανά Κάμερα
Δηλ. Περιοχή Ελέγχου
Ενοικίαση του εξειδικευμένου εξοπλισμού, μαζί με κόστος σύνδεσης και προγραμματισμού.
Ο εξοπλισμός μπορεί επίσης να αγοραστεί εντός 6 μηνών από τον Πελάτη και να αφαιρεθούν τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί γιαυτόν.
Δεν περιλαμβάνονται μόνο καλωδιώσεις, ρεύμα ΔΕΗ και σύνδεση Internet.
Μπορούμε να σας προσφέρουμε και Ασύρματο Internet (Wind, Vodafone ή Cosmote) με κόστος 48€ + ΦΠΑ ανα μήνα
Κάμερα IP, POE, FULL COLOR, με ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΑΙ). Καταγραφή. Τροφοδοσία. (UPS) Εγκατ/ση
12€/κάμερα
Ενισχυτής & Μεγάφωνο κάμερας 60 watt, για αναγγελίες από το 24ωρο Κέντρο. Τροφοδοτικό. Adaptor. Εγκατ/ση
4€/κάμερα
Σειρήνα & Φάρος κάμερας με αυτοματισμό, που ενεργοποιoύνται στα alarms. Adaptor. Εγκατ/ση. Ρυθμίσεις.
2€/κάμερα
Σύστημα ON/OFF με χρήση ή κάρτας ή πληκ/γιου ή κινητού ή μέσω του συστ/τος συν/ρμου για 24ώρη φύλαξη
6€/κάμερα
(min. 4 κάμερες)
Service
Συνεχές SERVICE του εξοπλισμού. Άμεση αποκατάσταση βλαβών. (Δωρεάν Υλικά & Εργασία)
Τακτική Συντήρηση του Εξοπλισμού (κάθε 6 μήνες). Aναφορά ελέγχων με email στον Πελάτη.
Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικών & εξοπλισμού.
5€/κάμερα
Εποπτεία
ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 24ωρο ΚΕΝΤΡΟ, ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ελέγχεται από το 24ωρο Κέντρο, η κάμερα σε ΟΛΑ τα εισερχόμενα σήματα (αληθή και ψευδή) Από συναγερμό ή Video Analytics
Eνημέρωση των Αρμοδίων & της Αστυνομίας εάν στις κάμερες δουν παραβιάσεις
(Live ή Alarms)
10€/κάμερα
Αποστολή στο 24ωρο Κέντρο για έλεγχο, έτοιμα Videos με την εισβολή (Alarms) και prealarm (5’’ πριν το συμβάν) μέσω επαγγελματικού λογισμικού, διαχείρισης καμερών με άδειες χρήσης λογισμικού.
Κάθε μέρα έλεγχο από το προσωπικό του Κέντρου της παρουσίας της κάμερας στο 24ωρο Κέντρο
Αναγγελία σε μεγάφωνα από το 24ωρο Κέντρο (στον χώρο που βρίσκεται η κάμερα) για αποτροπή.
Αποθήκευση στο 24ωρο Κέντρο όλων των περιστατικών (Videos με Αlarms) για 15ημέρες.
Επαναρυθμίσεις των Video Analytics Τεχνητής Νοημοσύνης της κάμερας, όταν απαιτούνται.
Αποστολή στον Πελάτη E-mail σε όλες τις εισβολές (Αlarms) με επισυναπτόμενη εικόνα κάμερας
Αποστολή στον Πελάτη καθημερινού E-mail με λιστα ενεργειών του προσωπικού του Κέντρου.
18€/κάμερα
Έλεγχος εισερχομένων σε μη εργάσιμες ώρες. (Εργαζομένων, επισκεπτών κλπ)
Όταν η έναρξη και λήξη της φύλαξης γίνεται με ωράριο και όχι αυτόματα με το σύστημα συναγερμού του χώρου.
20€/κάμερα
Έλεγχοι
Απομακρυσμένοι έλεγχοι από το 24ωρο Κέντρο ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: (4 έλεγχοι/μήνα)
α) Της λειτουργίας και της καταγραφής της κάμερας.
β) Της ποιότητας της εικόνας Ημέρα & Νύκτα με παρατηρήσεις για καθάρισμα, εμπόδια, φωτισμό κλπ.
γ) Της σωστής λειτουργίας του μεγαφώνου της κάμερας.
Αποστολή E-mail στον Πελάτη απο κάθε έλεγχο, με την εικόνα κάθε κάμερας ημέρα & νύκτα.
6€/κάμερα
Εξαμηνιαίος νυκτερινός έλεγχος των Video Analytics στον χώρο σας. Επαναρυθμίσεις των Video Analytics.
Καθαρισμό του φακού της κάμερας.
Αποστολή στον Πελάτη των ελέγχων, με τα ακριβή ποσοστά επιτυχίας των Video Analytics κατά τον έλεγχο.
4€/κάμερα