Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένες Υπηρεσίες από το Κέντρο Εποπτείας της ARMAOS AE

Διεθνείς και Εθνικές Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις ISO
Ασφάλειας Πληροφοριών
Πιστοποιήσεις
Διασφάλιση Ποιότητας
Πιστοποιήσεις
Επιχειρησιακής Συνέχειας
Armaos Πιστοποιήσεις
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Το 24ωρο Κέντρο Εποπτείας Εικόνας καθώς και όλο το προσωπικό του διαθέτουν άδεια Ι.Ε.Π.Υ.Α ( Εταιρείας Security) από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη