Φύλακας

Παραδοσιακοί Τρόποι Φύλαξης

Κλασικοί Τρόποι Αντιμετώπισης

και τα μειονεκτήματά τους
Νυχτερινός φύλακας
  • Πολύ δύσκολος ο έλεγχος της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
  • Πρόβλημα στην κάλυψη πολλών περιοχών.
  • Πρόβλημα στην συνεχή κάλυψη (απουσίες, ασθένειες, ατυχήματα, ρεπό, άδειες, άλλα προβλήματα)
Νυχτερινή Περιπολία
  • Υπάρχουν τεράστια κενά χρόνου φύλαξης.
  • Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που εύκολα εντοπίζει ο κακοποιός.
  • Δύσκολος ο έλεγχος της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας
Συστήματα Συναγερμού
  • Μεγάλο κόστος για την κάλυψη των εξωτερικών χώρων.
  • Πολλοί ψευδείς συναγερμοί στους εξωτερικούς χώρους που δημιουργούν αναστάτωση.
Καταγραφή μέσω καμερών
  • Δεν αντιμετωπίζουν το συμβάν, αλλά μόνο το καταγράφουν.